Klinische dag 2018

12 December 2018 
Netherlands, Deventer
www.dz.nl

Klinische dag

In navolging van het succes van afgelopen jaren organiseert Shimadzu ook in 2018 weer een Klinisch Seminar met als focus chromatografie en massaspectrometrie. Dit jaar zal het seminar gehouden worden in het Deventer Ziekenhuis te Deventer. Wederom hebben we een aantal prominente gast sprekers weten te regelen. De insteek van het programma is om gebruikers bij elkaar te brengen. Hiermee is dit evenement interessant voor zowel bestaande gebruikers als potentiële gebruikers.

Registreer hier 

Agenda

9.30 - 10.00 Binnenkomst
10.00 - 10.15 Opening
Johan Scholtens, Shimadzu Benelux, Maria Fuchs Deventer Ziekenhuis
10.15 - 10.45 Deventer Ziekenhuis 
Cathrien Diepenhorst-Wieland, Laborathoriumspecialist Klinische Chemie
Inge van Berlo-van de Laar, Ziekenhuisapotheker Deventer Ziekenhuis
10.45 - 11.15 Sample cleanup and preparation in the clinical laboratory, some example
Julia Luong, Biotage
11.15 - 11.30 PAUZE
11.30 - 12.00 Detection of Novel Psychoactive Substances: current challenges
Prof. Dr Jan Tytgat, KU Leuven Toxicology and Pharmacology
12.00 - 12.30 Two birds with one stone: a quantitative screening for toxicological applications
Tiphaine Robin, CHU de Limoges
12.30 - 13.30 LUNCH PAUZE
13.30 - 14.00
Implementatie kwalitatieve toxicologische screening met behulp van LCMSMS in het Klinisch Farmeceutisch en Toxicologisch Laboratorium van het Deventer Ziekenhuis
Inge van Berlo-van de Laar, Deventer Ziekenhuis
Willem Basten, Deventer Ziekenhuis
14.00 - 14.30
Prefer 13C labeled Standards for LCMS applications
Claire Trècant, Alsachim
14.30 - 14.45 PAUZE
14.45 -15.05 New developments in QTOF and CLAM
Stephane Moreau, Shimadzu Europa
15.05 Labtour
Deventer Ziekenhuis

Accreditatiepunten

Voor de seminar 'Focus op Chromatografie en Massaspectrometrie op het Klinisch Chemisch en Klinisch Farmaceutisch laboratorium’ kun je 3 UEC binnenhalen. Accreditatiepunten zijn toegekend door NVML.

Archive

Top of This Page