Bedankt voor uw interesse in onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over het verwerken van uw gegevens.

I. Gebruik van onze website

1. Als u onze website enkel gebruikt voor informatiedoeleinden, en u geen gegevens of ons elders informatie verstrekt, dan gebruiken we alleen de data die uw internetbrowser verstuurd naar onze server. Als u de website wilt bekijken, dan verzamelen we de data die noodzakelijk is om de website op de juiste technische, stabiele en veilige wijze weer te geven. De wettelijke regelgeving kunt u vinden in Art. 6 paragraaf 1 van de GDPR richtlijnen.

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzone Greenwich Mean Time
 • Inhoud van het verzoek
 • De hoeveelheid gegevens en de status
 • Webpagina waar het verzoek vandaan komt
 • Brower type / Versie / Taal van uw browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en de versie van uw browser

De periode dat uw gegevens bewaard worden is 30 dagen. Het verzamelen van gegevens, voorzieningen van de website en het bewaren van uw gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

2. Nieuwsbrief registratie

We verspreiden een nieuwsbrief om u gedetailleerde informatie over onze producten, evenementen, seminars en webinars alsmede algemeen nieuws over ons bedrijf te geven. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd na uw toestemming. Nadat u uw e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd als u in de bevestigingsmail op de opgegeven link geklikt heeft (dit wordt double opt-in genoemd). Bij het registreren voor de nieuwsbrief, slaan wij uw gegevens op.
Behoudens de zichtbare velden zoals e-mailadres en voor- en achternaam. Worden de tijd van registratie van de taal worden ook opgeslagen. Wij hebben deze informatie nodig om u persoonlijk en in de correcte taal te verzenden van informatie te voorzien.
De nieuwsbrief informeert u over het laatste nieuws, producten en diensten van de Shimadzu Group. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van registratie voor de nieuwsbrief en verzending is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a AVG. Uw e-mail wordt opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Natuurlijk hebt u het recht om uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken en u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door in elke nieuwsbrief op de knop Afmelden te klikken. Uw e-mailadres wordt na intrekking uit de nieuwsbrief verwijderd.

3. Registratie voor evenementen

Bij het registreren op onze site voor een evenement, webinar of congres, moeten we persoonlijke gegevens voor verwerking aanvragen. Bij het verzenden van de registratie ontvangt u een e-mail ter verificatie van de registratie (Double-Opt In). Pas na bevestiging slaan we uw gegevens op in onze klantendatabase en geven deze door aan het juiste personeel bij de evenementen. We zullen uw gegevens gebruiken om evenementen te plannen en om u indien nodig documenten te sturen. Het contact wordt alleen gemaakt met betrekking tot de tijd en inhoud van het evenement waarvoor u zich heeft geregistreerd.
Het doel van de verwerking is om het evenement of de wedstrijd uit te voeren.
De wettelijke basis is uw toestemming op grond van art. 6 par. 1 lit. een AVG of, als de registratie gericht is op het sluiten van een contract, dan is aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 par. 1 lit. b AVG.
Uw persoonlijke gegevens die tijdens het evenement zijn verzameld, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het evenement of als u uw toestemming intrekt.
U kunt uw toestemming om deel te nemen aan het evenement op elk moment intrekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

4. Neem contact met ons op

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De persoonlijke gegevens die op deze manier aan ons worden doorgegeven, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons beschikbaar hebt gesteld wanneer u contact met ons opneemt.
U kunt ook contact met ons opnemen via een contactformulier op onze website. De volgende informatie is verplicht: de naam van het bedrijf, de divisie, de naam en het e-mailadres van de aanvrager en het adres van het bedrijf. We hebben deze informatie nodig om uw verzoek te verwerken. U kunt ons ook vrijwillig uw telefoonnummer en faxnummer geven om de reactie op uw verzoek te versnellen en om rechtstreeks contact met u op te nemen. Als het hier gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. E-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat we via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om op uw verzoek te reageren.

Een mededeling van deze informatie vindt uitdrukkelijk plaats op vrijwillige basis en met uw toestemming overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. een GDPR. We hebben ook een rechtmatig belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f AVG om te reageren op vragen. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is art. 6 par. 1 lit. b AVG.
We zullen de gegevens die we hebben ontvangen tijdens het contact met u verwijderen zodra deze niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
U kunt uw toestemmingsverklaringen natuurlijk op elk moment in de toekomst intrekken. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgevens u hieronder vindt.

5. Cookies

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De cookies die we gebruiken worden na het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). U kunt het gebruik van cookies deactiveren in de instellingen van uw browser. Dit kan echter leiden tot beperkingen in het gebruik van onze website.

Er zijn verschillende soorten cookies:
Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden opgeslagen in de internetbrowser van de gebruiker totdat het browservenster wordt gesloten en de sessiecookies worden verwijderd.
Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en voor een vooraf bepaalde tijd opgeslagen in de browser van de gebruiker.
First-party cookies worden ingesteld door de website die de gebruiker bezoekt. Alleen deze website kan informatie van cookies lezen.
Cookies van derden worden ingesteld door organisaties die geen exploitant zijn van de website die de gebruiker bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt door marketingbedrijven.

Volgens de wet kunnen we cookies op uw apparaat opslaan als ze absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere cookietypen hebben we uw toestemming nodig. De wettelijke basis voor het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies is ons legitieme belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Voor alle andere cookies is de wettelijke basis uw toestemming zoals vermeld in Art. 6 par. 1 lit. een GDPR.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de Cookie-banner op onze website.

Uw toestemming is van toepassing op de volgende domeinen:
Uw huidige staat:

Verander uw instellingen

The cookies used on this website are:

6. Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van websites te volgen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders. Daarnaast gebruiken we cookies om de kans dat een advertentie wordt gespeeld te beperken en om de effectiviteit van onze advertentie-inspanningen te meten.
Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, zoals advertentienetwerken. De wettelijke basis hiervoor is uw gegeven toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. een AVG en ons legitieme belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Direct marketing heeft een legitiem belang bij de doeleinden die door de gegevensverwerking worden nagestreefd. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke advertenties. Voor dit doel bieden we u de volgende opt-out opties voor de respectieve services. Als alternatief kunt u het instellen van cookies in uw browserinstellingen voorkomen.
Voor marketingdoeleinden maken we gebruik van verschillende services die hieronder worden beschreven.

7. Website-analyse

Voor het analyseren en optimaliseren van onze website gebruiken we verschillende services die hieronder worden beschreven. We kunnen bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest wordt gevraagd of hoe gebruikers het aanbod vinden. We verzamelen onder andere gegevens over de website vanwaar een persoon naar een website kwam (zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website werden geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Dit helpt ons om onze diensten op een gebruiksvriendelijke manier te ontwerpen en te verbeteren. De gegevens die tijdens het proces worden verzameld, kunnen worden gebruikt om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren voor marketingdoeleinden. Anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens worden verzameld. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming op grond van art. 6 par. 1 lit. een GDPR.

8. Google Analytics

Als u uw toestemming hebt gegeven, wordt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"), gebruikt op deze website. Het gebruik omvat de bedrijfsmodus "Universal Analytics". Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.
Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers omgaan met de site. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verminderen. We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met IP-anonimisering om te zorgen voor een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering). Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/gb.html voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming.

of https://policies.google.com/?hl=en
Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR. De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google. Persoonlijke gegevens zullen worden overgedragen naar de VS onder het EU-VS Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier downloaden. De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of advertentie-ID's worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvan de bewaarperiode is bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door de opslag van cookies te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de Browser Add-on te downloaden en te installeren. Opt-out cookies zullen voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens op verschillende apparaten verzamelt, moet u zich afmelden voor alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: [Google Analytics uitschakelen]

9. Twitter-advertentietags

We gebruiken de diensten van Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS op onze website. Binnen de EU / EER is de instantie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de rechten van betrokkenen

Twitter International Company
Tav: functionaris voor gegevensbescherming
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IERLAND.

Met Twitter Ads kunnen adverteerders gegevens verzamelen van gebruikers die hun website bezoeken. Cookies en code worden gebruikt om de website te verbinden met een ander platform van derden, zoals Twitter. Een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke controlesom (hash-waarde) wordt gegenereerd op basis van uw gebruiksgegevens en verzonden naar Twitter voor analyse- en marketingdoeleinden. Bovendien kan een zogenaamde "Twitter-pixel" worden gebruikt om de acties van gebruikers te volgen nadat ze een Twitter-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Gebruikersgedrag wordt vastgelegd, zoals bezochte websites, opgehaalde inhoud, tijdstip van bezoek, enz., Maar ook apparaatgerelateerde gegevens zoals gebruikte applicaties en besturingssystemen. Uw IP-adres wordt opgeslagen en gebruikt voor de geografische distributie van advertenties. Met "personalisering tussen verschillende apparaten" probeert Twitter ook alle apparaten van een gebruiker te identificeren en te koppelen. Omdat de gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Twitter, is het ook mogelijk om verbinding te maken met het respectieve gebruikersprofiel op twitter.com.

Tijdens de verwerking kunnen de gegevens worden overgedragen naar een server van Twitter Inc. in de VS. Twitter Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy-Shield en garandeert daarmee een niveau van bescherming voor uw gegevens vergelijkbaar met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt het certificaat hier downloaden: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active)

Geanonimiseerde gegevens worden binnen 6 maanden verwijderd. Gegevens waarmee een specifieke gebruiker op Twitter kan worden geïdentificeerd, worden binnen 90 dagen verwijderd. Neem voor meer informatie over de opslagduur contact op met de provider of ga naar https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html

U kunt bezwaar maken tegen gegevensverzameling door Twitter door de advertentie-instellingen in uw Twitter-account of op https://twitter.com/personalization aan te passen. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van bepaalde externe advertentiepartners, kunt u dit doen op https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens, evenals privacy-instellingen, raadpleegt u het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

10. Linkedin-diensten

Deze website maakt gebruik van LinkedIn Services om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, zodat u zich via LinkedIn kunt aanmelden en het gebruik van het sociale LinkedIn-netwerk kunt vergemakkelijken en contact kunt leggen met andere LinkedIn-gebruikers. Provider is LinkedIn Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, VS. LinkedIn ontvangt informatie over uw bezoeken en interacties met LinkedIn-services die we bieden, bijvoorbeeld wanneer u zich via LinkedIn aanmeldt of plug-ins gebruikt (zoals 'Delen met LinkedIn' of 'Toepassen met LinkedIn').
Wanneer u LinkedIn-services op onze website gebruikt, gebruikt LinkedIn uw inloggegevens, cookies, apparaatinformatie en internetprotocoladressen ("IP") om u te identificeren en uw gebruik te registreren. Meer informatie over de cookies die door LinkedIn worden gebruikt, is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Als u lid bent van het sociale netwerk van de provider en u bent aangemeld bij het sociale netwerk tijdens uw bezoek aan deze website, kunnen uw gegevens en informatie over uw bezoek aan deze website worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale netwerk. We hebben geen invloed op de exacte omvang van de gegevens die door de provider van u zijn verzameld. Raadpleeg de LinkedIn Privacyverklaring https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy voor meer informatie over de reikwijdte, aard, het doel van gegevensverwerking, bewaartermijnen en over uw rechten en privacyinstellingen.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary
In gevallen waarin u uitdrukkelijk akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer u als LinkedIn-lid toestemming verleent aan onze applicatie om toegang te krijgen tot uw bronnen op LinkedIn, is uw toestemming de wettelijke basis voor de gegevensverwerking (Art. 7 AVG). In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer u zich via LinkedIn bij ons bedrijf aanmeldt, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de totstandkoming van de arbeidsrelatie (Art. 6 lid 1 lit. b AVG en § 26 BDSG). Anders wordt ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens gerechtvaardigd door de hierboven beschreven doeleinden (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG). Om te voorkomen dat LinkedIn gegevens verzamelt voor reclamedoeleinden, kunt u een cookie instellen via deze link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Verder kunt u aanvullende gegevensbeschermingsaanpassingen maken via deze link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

II. Carrière

U kunt elektronisch een aanvraag indienen bij ons bedrijf, b.v. via e-mail of webformulieren. Let op: e-mails die niet-versleuteld worden verzonden, zijn niet beveiligd tegen toegang.

Uw gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en om te beslissen of u een arbeidsrelatie wilt aangaan. De wettelijke basis is § 26 para. 1 in combinatie met § 26 para.8 S.2 BDSG. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit nodig is om te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingediend in het aanvraagproces. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 S.1 lit. f AVG. De vermelde doeleinden omvatten ook het gerechtvaardigde belang bij onze verwerking.
In het geval van een arbeidsrelatie tussen u en ons, kunnen we, in overeenstemming met Art. 26 par. 1 BDSG, verder verwerken van de reeds van u ontvangen persoonsgegevens voor de doeleinden van de arbeidsrelatie als dit nodig is om de arbeidsrelatie uit te voeren of te beëindigen of om de rechten en verplichtingen van werknemersvertegenwoordiging uit hoofde van een wet of een collectief uit te oefenen of te vervullen overeenkomst, een overeenkomst voor werken of diensten (collectieve overeenkomst). Uw applicatiegegevens worden niet verwerkt buiten het hierboven beschreven gebruik.

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de aanvraagprocedure verwijderd, op voorwaarde dat geen andere gerechtvaardigde belangen van onze kant de verwijdering in de weg staan of u ons geen toestemming voor langere opslag hebt gegeven. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

III. Geen gegevensoverdracht aan derden; Passende waarborgen

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn of u hier uitdrukkelijk mee instemt. Waar externe dienstverleners in contact komen met uw persoonlijke gegevens, hebben wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen genomen en regelmatig controles uitgevoerd om te verzekeren dat zij voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als dergelijke externe dienstverleners persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zijn er passende waarborgen om ervoor te zorgen dat het door de AVG gegarandeerde niveau van bescherming van natuurlijke personen niet wordt ondermijnd.

IV. Wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, art. 6 par. 1 lit. een AVG dient als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens om een contract tussen u en Shimadzu Europe GmbH te vervullen, art. 6 par. 1 lit. b AVG dient als de wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, art. 6 par. 1 lit. c AVG dient als wettelijke basis.
Als verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerdere belang, art. 6 par. 1 lit. f AVG dient als de wettelijke basis voor verwerking.

V. Gegevens verwijderen en opslagduur

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet langer van toepassing is. Daarnaast kunnen gegevens worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

VI. Jouw rechten

1. Instructie voor intrekking in geval van toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot intrekking is uitgevoerd.

2. Instructie over de rechten van de getroffenen

We geven u graag informatie over de vraag of en welke van uw persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen (Art. 15 AVG). Bovendien heb je

 • het recht op correctie (art. 16 AVG),
 • het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
 • het recht om te wissen (art. 17 AVG),
 • het recht om bezwaar te maken (art. 21 AVG)
 • en het recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG).

3. Instructies over het recht van klacht

Zonder afbreuk te doen aan deze rechten en de mogelijkheid om gebruik te maken van enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, kunt u op elk moment uw recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit uitoefenen, met name in de lidstaat waar u verblijft, werkt of vermoed wordt dat u inbreuk maakt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 77 AVG).

VII. Identiteit en contactgegevens van de controller

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Shimadzu Benelux Dutch Office
Australielaan 14
BB ‘s-Hertogenbosch 5232
Netherlands

Contact:
Telefoon +31 (0)73 643 - 0320
Fax: +31 (0)73 642 - 6939
Mail: info@shimadzu.nl

VIII. Contactgegevens aan de functionaris voor gegevensbescherming

Neem voor meer informatie contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, die kan worden gecontacteerd op bovenstaand adres of het volgende e-mailadres:
mailto: dsb@shimadzu.eu

IX. Links naar websites van andere providers

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere providers waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is. Als het gebruik van websites van andere providers het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens met zich meebrengt, neem dan de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve providers in acht.

X. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. De huidige status is februari 2020.

Top of This Page